Mẫu dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm

Mẫu dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm

Thủy tinh thống nhất chuyên cung cấp các sản phẩm dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm như: phễu thủy tinh, ống nghiệm thủy tinh, bình cầu đáy tròn, thìa thủy tinh, mẫu chai lọ…

Mẫu dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm
Mẫu dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm

Mẫu dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm
Mẫu dụng cụ thủy tinh cho phòng thí nghiệm

Các đơn đặt hàng xin vui lòng liên hệ email: thuytinhthongnhat@gmail.com .