Mẫu lọ hoa thủy tinh

Mẫu lọ hoa thủy tinh

Mẫu lọ hoa thủy tinh được làm thủ công từ các nghệ nhân đến từ làng nghề thổi thủy tinh xã Thống Nhất.

Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh
Mẫu lọ hoa thủy tinh

Các đơn đặt hàng xin vui lòng liên hệ email: thuytinhthongnhat@gmail.com .