Liên hệ

Liên hệ Làng nghề thủy tinh truyền thống xã Thống Nhất

Email: thuytinhthongnhat@gmail.com

Website: www.thuytinhthongnhat.com

Địa chỉ: xã Thống Nhất – huyện Thường Tín – thành phố Hà Nội (Hà Tây cũ)